COVID-19-ga seotud olulised kontaktid

COVID-19-ga seotud olulised kontaktid
Kontaktid kogu elanikkonnale
 Üldine vaktsineerimisega seotud info: https://vaktsineeri.ee/

 Vastused korduma kippuvatele küsimustele: https://kkk.kriis.ee/et
 Inimese enda tervisega seotud küsimuste korral saab küsida nõu perearsti nõuandeliinilt 1220.
 Inimeste vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele vastatakse riigiinfo telefonil 1247.
 Info vaktsiiniarenduste kohta, vaktsiinide omaduste kokkuvõtted ja pakendi infolehed
Ravimiameti kodulehel: https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamine (vormid Ravimiameti kodulehel):
http://www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 COVID-19 uudised ja vaktsiinide kõrvaltoimete kokkuvõtted Ravimiameti kodulehel:
http://www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel
 Tervisemure või enda vaktsineerimist puudutavate küsimuste korral on inimese jaoks
alati esmane kontakt tema pereõde või perearst.