COVID-19 tõendid

Juuni alguses valmib Eestil ja esimestel Euroopa Liidu liikmesriikidel üle Euroopa Liidu kehtivad ühtsetele standarditele vastavalt COVID-19 tõendid:

·         EL digitaalne COVID immuniseerimise tõend

·         EL digitaalne COVID testi tõend

·         EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend

Tegemist on kolme eraldi COVID-19 tõendiga, mille inimene ise loob Patsiendiportaalis tervise infosüsteemi saadetud andmete pinnalt, mis võetakse immuniseerimise teatise ja saatekirja vastuse pealt.  Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega. Eestile tekib TEHIKu poolt arendatav verifitseerimise veebirakendus, mida saavad kõik soovijad kasutada.  EL digitaalsed COVID tõendid on loodud eesmärgiga lihtsustada piiriülest reisimist EL-s. Tuleb rõhutada, et COVID-19 tõendid ei ole aluseks välisriiki reisimisel, vaid tõendi abil on inimestel võimalus enda vastavaid terviseandmeid tõendada, mis tulenevalt sihtriigi nõuetest. Ka siseriiklikult on arutatud tõendite kasutuselevõttu. 

Järgnevalt selgitame iga tõendi koostamise reegleid.

EL digitaalne COVID immuniseerimise tõend:

 • Tõendit saab luua viimase immuniseerimise teatise andmete pealt.
 • Tõendi saab luua peale iga vaktsiinidoosi.
 • Edukaks sertifikaadi loomiseks on väga oluline on vaktsineerimise dokumenteerimisel korrektselt täita manustatud doosi arv ja immuniseerimise staatus. Täna kasutusel olevad vaktsiinid on kas 1- või 2-doosilised. Seega vastavalt on võimalikud doosi arvud kas 1 või 2 ning staatus määrata järgnevalt:
  • Kahedoosilise vaktsiini esimese doosi manustamise dokumenteerimisel määratakse soovituslik teise immuniseerimise kuupäev.
  • Ühedoosilise vaktsiini, läbipõdenute vaktsineerimisel ja teise doosi manustamisel märgitakse „immuniseerimine lõpetatud”.
   • Juhul, kui inimene on COVID-19 põdenud läbi enne vaktsineerimist:
    • COVID-19 diagnoos (analüüsitulemus ja epikriis)
    • Vaktsineerimine (immuniseerimise teatis) – 1 doos ja staatus lõpetatud
    • Sertifikaadi loomine kodaniku poolt:
     • Immuniseerimise tõend – 1. doos ja staatus lõpetatud – 1/1
     • Läbipõdemise tõend – valmib juuni alguses
   • Inimene on COVID-19 põdenud läbi peale 1. doosiga vaktsineerimist:
    • Vaktsineerimine (immuniseerimise teatis) – 1. doos ja staatus lõpetamata (järgmine immuniseerimise aeg määratud)
    • COVID-19 diagnoos (analüüsitulemus ja epikriis)
    • Sertifikaadi loomine kodaniku poolt (saab kasutada kas läbipõdemise tõendit või kahte korraga):
     • Immuniseerimise tõend – 1. doos ja staatus lõpetamata – 1/2
     • Läbipõdemise tõend – valmib juuni alguses
    • Vajadusel võimalik saata immuniseerimise teatisest uus versioon – 1. doos ja staatus lõpetatud
 • COVID-19 immuniseerimise tõend muutub kehtetuks juhul, kui tervishoiutöötaja tühistab või muudab algdokumenti ning saadab tervise infosüsteemi uue dokumendi versiooni uuendatud andmetega, mis sisalduvad (sh vajavad uuendamist) ka COVID-19 tõendis. Sellisel juhul tuleb patsiendiportaalis luua uuesti uus ajakohaste andmetega COVID-19 tõend.

EL digitaalne COVID negatiivse testi tõend:

 • Tõendit saab luua mitte vanema kui 14 päeva tagasi tehtud viimase COVID-19 negatiivse tulemuse laborianalüüsi saatekirja vastuse põhjal
 • COVID-19 tõend muutub kehtetuks juhul, kui tervishoiutöötaja tühistab või muudab algdokumenti ning saadab tervise infosüsteemi uue dokumendi versiooni uuendatud andmetega, mis sisalduvad (sh vajavad uuendamist) ka COVID-19 tõendis. Sellisel juhul tuleb patsiendiportaalis luua uuesti uus ajakohaste andmetega COVID-19 tõend.
 • Praeguses sertifikaatide teenuse versioonis ei ole realiseeritud antigeeni kiirtestide tulemuste pealt negatiivse testi tõendi loomine. Antud lahendus on planeeritud realiseerida hilisemas faasis, kuna vajab lisaandmete olemasolu teostatud testi kohta, mida täna tervise infosüsteemis ei ole

EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend:

 • Tõend luuakse viimase 180 päeva jooksul saadud esimese COVID-19 positiivse tulemuse laborianalüüsi saatekirja vastuse põhjal.
 • EL COVID läbipõdemise tõendit saab luua alates esmase COVID-19 positiivse testitulemuse (PCR) proovivõtmise 11ndast päevast. Läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist alates 180 päeva.
 • COVID-19 tõend muutub kehtetuks juhul, kui tervishoiutöötaja tühistab või muudab algdokumenti ning saadab tervise infosüsteemi uue dokumendi versiooni uuendatud andmetega, mis sisalduvad (sh vajavad uuendamist) ka COVID-19 tõendis. Sellisel juhul tuleb patsiendiportaalis luua uuesti uus ajakohaste andmetega COVID-19 tõend.


Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus