EL COVID tõendite loomine ja väljastamine

EL COVID tõendeid hakkavad looma ja väljastama Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid.

 Alates tänasest ( 16.08)  võtavad Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua.

 Kui seni väljastas inimesele vajadusel tõendi Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib inimestele see võimalus üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Lisaks Tallinnale hakkava EL COVID tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi või läbipõdemise kohta väljastama ka Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi, Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja Võru Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab aadressilt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel välismaalastel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta.

 

******

 The EU COVID certificates will be created an issued by the service centres of the Social Insurance Board.

Starting from today (16.08) , the service centres of the Social Insurance Board are accepting applications for creating EU COVID certificates by Estonians and foreigners who have been issued the Estonian ID-Code, who do not have the possibility to create the certificates by themselves at the Patient Portal (digilugu.ee).

Until now, certificates were issued by the Health and Wellness Information Systems Centre (TEHIK), located in Tallinn. Now, people will have a chance to get the service from various service centres of the Social Insurance Board all over Estonia.

In addition to Tallinn, EU COVID certificates which involve proof of vaccination, proof of a negative coronavirus test result or proof of having had COVID-19, shall also be issued in the service centres of the Social Insurance Board in Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi, Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide and Põlva. Specific addresses and opening hours of the service centres are available here (website in Estonian):
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused

The foreigners who turn to the Social Insurance Board for getting a COVID certificate, must present their Estonian ID-code and a document of identification. The application form may be prefilled and printed. Please take the application to the service centre of your convenience. The EU COVID certificate will be sent to the e-mail of the applicant within three working days. Although the vaccination certificate can already be created after the first shot, please bear in mind that for participating in different events held in Estonia, the vaccination must be fully completed. The service is free for everyone.

 

*****

  COVID справки EC будут создаваться и выдаваться в пунктах обслуживания Департамента социального страхования

 С сегодняшнего дня (16.08) пункты обслуживания Департамента социального страхования будут принимать заявления на создание COVID справок EC для эстонцев и иностранцев, имеющих эстонский личный код, которые не имеют возможности самостоятельно создать их на портале для пациентов (digilugu.ee).

 Если до сих пор справки выдавал в случае необходимости Центр информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK) в Таллинне, то теперь их можно будет получить в различных пунктах обслуживания Департамента социального страхования по всей Эстонии.

Помимо Таллинна, COVID справки EC о вакцинации, отрицательном тесте или перенесении заболевания будут выдаваться также в пунктах обслуживания Департамента социального страхования в Тарту, Пярну, Раквере, Рапла, Тюри, Валга, Вильянди, Выру, Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Кохтла-Ярве, Курессааре, Кярдла, Нарве, Пайде, Пылва, Раквере, Рапла, Тюри, Валга, Вильянди и Выру. Точные адреса и часы работы можно найти на сайте:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused

Чтобы создать справку, иностранцы, обращающиеся в Департамент социального страхования, должны иметь личный код Эстонии и документ, удостоверяющий личность. Любой желающий получить справку может предварительно заполнить форму заявления и распечатать ее. Заявление необходимо отнести в подходящий пункт обслуживания Департамента социального страхования, после чего в течение трех рабочих дней на электронный адрес человека будет отправлена COVID справка EC. Хотя справку о вакцинации можно создать уже после одной дозы вакцины, для участия в различных мероприятиях в Эстонии необходимо пройти полный курс вакцинации. Услуга бесплатна для всех.