Info haiguslehe väljastamise kohta

EHK (Eesti Haigekassa ) kiri 15.03.2018 nr 3-22/10043

Vastavalt määruses 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord“ toodud tingimustele on isikut ravival arstil õigus väljastada TVL tagasiulatuva kuupäevaga ka sel juhul, kui isik esitab arstile talle erakorralist meditsiiniabi osutanud raviasutuse tõendi või välisriigi arsti poolt väljastatud tõendi.

Kui aga haigestunud isiku esmapöördumine arsti poole sooviga väljastada haigusleht algusega reedel toimub näiteks esmaspäeval, siis sellisel juhul ei ole arstil õigust haiguslehte algusega reede väljastada (puudub dokumentatsioon ravi alustamise kohta algusega reedel).

Ehk, kui inimene haigestub reede õhtupoolikul (peale tööpäeva) ja tööle on vaja minna reedel või järgneval nädalavahetusel, siis on vaja pöörduda erakorralise meditsiiniabi osutava raviasutusse ehk EMO-sse ja võtta sealt tõend, et pöördunud isik vajab töövabastust ehk haiguslehte pöördumise päevast. Selle tõendiga tuleb pöörduda perearsti vastuvõtule ESMASPÄEVAL, et saaks avada töövõimetuslehe reedest või laupäevast või pühapäevast.

ILMA sellise tõendita saab perearst määruse 114 alusel avada haiguslehe pöördumise päevast.