Koolitervishoid

Räpina Aianduskooli (põhikooli baasil) õpilastele tagab kooliõe tööd pereõde.

Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (ka vaktsineerimine), tervise ja heaolu edendamine ning vajaduse korral esmaabi osutamine.

vastuvõtt Võru mnt 1

vastuvõtt Räpina Võru mnt 1

E 11.00-13.00

K 11.00-13.00

N 12.00-15.00

R 11.00-13.00

Alates 1. jaanuarist 2010 ei kirjuta perearstid enam lasteaedadele ja koolidele puudumistõendeid.

Kadri Masing, toimetaja 05. jaanuar 2010 10:25

Õppetööst saab lapse vabastada ainult lapsevanem arsti soovitusel, teatas Eesti perearstide selts.

Koolikohustuse täitmist takistavate tervisprobleemide tuvastamisel annab perearst lapsele ja lapsevanemale vastava soovituse, kuidas kooliskäimist ja tundides osalemist reguleerida.

Puudumistõendi ja vabastuse kehalisest kasvatusest kirjutab edaspidi lapsevanem, sõltumata sellest, milline on konkreetse puudumise põhjus ja kestvus.

Seltsi teatel ei ole puudumistõendite kirjutamine arstlik ega õendusalane tegevus ning Euroopa Liidus vastavat tõendit ei tunta.