Meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused 2022

Alates 1. jaanuarist 2022 hakkab kehtima uus täiendatud meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub 566 uut haigekassa poolt rahastatud seadet. Lisaks sellele, et laieneb toodete valik, lisandub loetellu täiesti uusi meditsiiniseadme rühmi – vere β-ketooni testiribad, uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid, püsikateetrid, peenisekatted, hooldusvahendid pump- või sensorravi kasutajatele, silikoonplaastrid ja -geelid, individuaalselt valmistatud ortooside varuosad. Samuti oleme suurendanud mitmete erinevate meditsiiniseadmete hüvitatavaid koguseid ning laiendanud hüvitamise tingimusi.

Juhime tähelepanu, et uut loetelu puudutavad erinevad andmetabelid on leitavad Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kodulehel.

Muudatustest täpsemalt

Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatud seadmete valik diabeetikutele, astmaatikutele, erinevate stoomidega, urineerimisfunktsiooni häiretega, uneapnoega, silmahaigusega, lümfitursetega või venoosse puudulikkuse, haavade ja armidega patsientidele, samuti ortoose ja tallatugesid vajavatele patsientidele.

 Olulise muudatusena võtab haigekassa alates esimesest jaanuarist Sotsiaalkindlustusametilt üle ortooside, tallatugede, uriini eritumist suunavate abivahendite ning uriinikogujate rahastamise. Eesmärgiks on muuta vajalikud seadmed inimesele kättesaadavamaks ning nende rahastus selgemaks. Täpsemalt puudutab muudatus järgmiseid abivahendi gruppe / ISO koode 06.03, 06.04, 06.06, 06.12, 06.00, 09.24, 09.27. Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada nii perearstid kui eriarstid digitaalse meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.

 Pane tähele:

·      Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuniÜleminekuaeg tagab selle, et muudatus oleks inimestele, ettevõtetele ja arstidele sujuvam.

·      Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021–31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid/kaardid rühmadele ühekordsed põiekateetrid, püsikateetrid, peenisekatted, uriinikogumiskotid ning uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid. Seega ei pea arst nendele inimestele uusi kaarte/retsepte kirjutama.

·      Ortooside ja tallatugede jätkuva vajaduse korral tuleb inimesel pöörduda oma raviarsti (nt perearsti) poole. Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

·      Füsioterapeudid, tegevusterapeudid, õed ja ämmaemandad järgmisel aastal haigekassa süsteemis retsepte välja kirjutada enam ei saa. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Seda põhjusel, et meditsiiniseadme seaduses on kirjas, et meditsiiniseadme määramiseks peab arst kirjutama inimesele meditsiiniseadme kaardi, mistõttu teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi. Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele.

·      Erimenetlusi ravikindlustuse seadus meditsiiniseadmete osas ei võimalda. Sotsiaalkindlustusameti erimenetlusotsuste alusel on abivahendeid võimalik inimesel osta kuni otsuse kehtivuse lõpuni. Nende toodete hüvitamist, mida meditsiiniseadmete loetelus (veel) 2022. aastal ei ole (näiteks koljuortoosid või väga spetsiifilised neuroortoosid) ning millele ei ole loetelus ka võrreldavat alternatiivi, on võimalik järgmisel aastal jätkuvalt taotleda läbi sotsiaalkindlustusameti erimenetluse. Siiski on tegu pigem väga erandliku protsessiga. Tooteid, millele on alternatiivne toode näiteks teise tootja poolt meditsiiniseadmete loetelus olemas, ei ole põhjendatud erimenetluse kaudu rahastust taotleda.

 

Muud olulised muudatused meditsiiniseadmete loetelus:

·      Hakkame hüvitama pideva glükoosimonitooringu süsteeme kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kellele on vastava raviotsuse teinud endokrinoloog või lastearst.

·      Suurendame aasta alguseset süsteravil 2. tüüpi diabeetikute testribade-lantsettide hüvitatavaid koguseid varasemalt 600-lt 900-ni kalendripoolaastas.

·      Hakkame rahastama 1. tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele insuliinivaegusest põhjustatud diabeetilise ketoatsidoosi ennetamiseks vajalikke vere β-ketooni testiribasid ning pump- või sensorravi hõlbustamiseks hooldusvahendeid.

·      Alustame silikoonplaastrite ja -geelide hüvitamist patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele.

·      Suurendame stoomi ja fistuliga patsientidele hüvitatud stoomihooldusvahendite kogust 20 pakendilt 22 pakendini kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

·      Toetamaks harvaesinevate nahahaiguste ravi, suurendame nii mitteantibakteriaalsete kui antibakteriaalsete haavasidemete koguseid: vastavalt 320-lt 780-le kuue kuu jooksul ning 100-lt 130-le ühe kuu jooksul.

 Detailsem info muudatuste kohta on leitav   www.haigekassa.ee