Puude ja TVK% taotlemise INFO

Püsiva töövõimetuse ja puude määramine 1.jaanuarist 2017

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa. Töötukassasse pöördu töövõime hindamiseks siis, kui sinu korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Soovi korral võid esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks enne tähtaja lõppu.
Kui ekspertiisi tulemusel selgus sinu osaline või puuduv töövõime maksab töötukassa sulle töövõimetoetust. Lähemalt saad lugeda töötukassa kodulehelt  https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus.

Kui sul on sotsiaalkindlustusameti poolt varasema ekspertiisi tulemusel määratud invaliidsusgrupp või tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus, mis kehtib vanaduspensionieani, siis sa ei pea pöörduma töötukassasse töövõime hindamiseks. Maksame sulle töövõimetuspensionit edasi kuni vanaduspensioni ea saabumiseni.

Taotluse töövõime hindamiseks saad esitada ja taotluse vormi leiad:

Küsimustele, mis on seotud töövõimereformiga leiab vastused siit

Vaata töövõimereformiga seotud videoklippe siit (videod on varustatud viipekeele tõlkega)

Enne  töövõime hindamist on vaja pöörduda perearsti vastuvõtule töövõime hindamise sooviga 3 kuni 6 kuud enne töövõime hindamise tähtaega.  Vastuvõtule on vajalik kaasa võtta kodus kirja pandud kaebused.

Puude hindamine toimub endiselt pensioniameti kaudu.

Täiendava informatsiooni saamiseks terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise kohta on võimalik pöörduda:

Räpina Valla sotsiaalosakond Katrin Taimre 79 61 669
Värska Valla sotsiaalosakond Kaja Rõžikov 79 54 346
Põlva Pensioniamet
tel. 79 95 381
tel. 799 5191
Põlva Võru tn. 1 (II korrus)
E-K 8.30-16.30
N 8.30-18.00
R 8.30-13.00

Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.

Täidetud dokumendid võib saata ka otse:

Sotsiaalkindlustusameti Tartu Pensioniameti pensionide ja toetuste osakond

Aadress: Põllu 1A, 50303 Tartu
E-post: infotartu.ensib.ee

Infotelefon: 16106
Referent: 744 7436
Faks: 744 7489