Tervisehäire! Kas Perearst või EMO?

Ootamatult tekkiva tervisehäire puhul tekib igaühel küsimus, kust saada kiiresti abi. Vajalikku esmast abi osutab perearst või pereõde Teie oma perearstikeskuses. Haiglate erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) pakutakse vältimatut abi, s.o meditsiiniabi, mille osutamise edasilükkamine või osutamata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

Võrreldes EMOga, kus isepöördujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning profülaktika kohta. EMOs on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine.

Selleks, et säästa nii oma aega kui ka tervishoiuasutuse ressurssi, soovitame Teil valida sobivaima variandi. Käesolev infoleht aitab otsustada, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda.

EMO plakat 01

Infolehed:

Perearst vs EMO (laps) .pdf
Perearst vs EMO (täiskasvanud) .pdf
EMO venekeelne .pdf

……………………………………………………………………………..

Käesoleval  hooajal  pakume lastele ja noorukitele ninna pihustatavat gripivaktsiini.

Nina kaudne mugav ja valutu manustamisviis aitab laste seas vältida hirmu ning parandab soostumust gripivastasel vaktsineerimisel. Lisaks on nõrgestatud elusvaktsiin efektiivsem kui süstitav inaktiveeritud gripivaktsiin. Peale vaktsineerimist on lasteaiaealistel lastel 52% vähem grippi haigestumise juhtumeid kui süstitava gripivaktsiiniga.

Fluenz Tetra (nelja gripiviirustüve nõrgestatud elusvaktsiin) ninna pihustatav gripivaktsiin on näidustatud alates 24 kuust kuni alla 18 aasta vanustele lastele ja noorukitele. 

Vaktsiin on tasuline, ühe doosi apteegihind on 21.55 eurot.
Küsida pereõelt  tel teel retsepti ja registreerida vaktsineerima!

Tasuta saavad süstitava gripivaktsiini

  1.  60 aastased ja vanemad inimesed,
  2.  alla 7 aastased lapsed (6 kuud kuni 7 eluaastat k.a),
  3.  8–19 aastased lapsed, kellel on terviseseisundi tõttu kõrgenenud risk raskeks haigestumiseks (südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet ja obstruktiivne kopsuhaigus).
  4.  Lapseootel naised.
 
Lisaks vaktsineeritakse tasuta üld- ja erihoolekande teenusel olevad isikud.
 
………………………………………………………………………………..

Riskirühmadele mõeldud tasuta gripivaktsiin.

2022. aastal on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, rasedatele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele.

Tasuta vaktsiinid on kohale jõudnud!

Gripi vastu vaktsineerimiseks võta ühendust oma pereõega.
………………………………………………………………………………
 
 
Uus tervise ja tööministri määrus nr 62 „ Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Eesti Haigekassale” kehtestatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2022.
Tervise ja tööministri määrus nr 62 „ Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Eesti Haigekassale” kehtestatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2022.
 1. Töövõimetuslehti võib tervishoiutöötaja avada peale kindlustatu, hooldatava või põetatava läbivaatust või tema tervisliku seisundi hindamist sidevahendi teel.

 2. Tervishoiutöötaja avab ja lõpetab töövõimetuslehe kindlustatud isikule tervishoiuteenuse osutamise päeval ning edastab andmed samal päeval elektroonselt haigekassa andmekogusse.

 3. Tagasiulatuvalt võib töövõimetuslehe avada, kui kindlustatud isik haigestub või hoolduse või põetuse vajadus tekib nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal ja isik teavitab sellest tervishoiutöötajat sidevahendite teel või vastuvõtule tulles vahetult järgneval tööpäeval ja kui kindlustatud isiku haigestumise kohta on tehtud kanne tervise infosüsteemi.

 4. Tervishoiuteenuse osutajatele antakse õigus lõpetada töövõimetusleht etteulatuvalt kuni kaheksa kalendripäeva ilma patsienti uuesti vastuvõtule kutsumata (nii ambulatoorse kui statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisel).

 5. Kui kindlustatud isik ei ilmu kokku lepitud ajal vastuvõtule või ei kontakteeru tervishoiutöötajaga kokku lepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta, lõpetab tervishoiutöötaja töövõimetuslehe kolme tööpäeva jooksul kokkuleppe rikkumise kuupäevaga. Kui isiku mitteilmumine on põhjendatud, siis töövõimetuslehte rikkumise tõttu ei lõpetata. Vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe lõpetamise alus.               
  **********************************************************

Eesti perearstid ja -õed kutsuvad inimesi nõustamisele ja COVID-19 vastu vaktsineerima.

Et võimalikult palju Eesti elanikke saaks  haiguse eest kaitstud.

Kõikide ägeda tervisemurega inimestega tegeletakse tavapäraselt edasi, vajalik arstiabi tagatakse kõigile.

Vaktsineerimise perioodil võib suureneda telefonikoormus, võimalusel kasutage ka  e-maili , et ühendust saada

Dr. Piret Jõgi 7999245

 Dr. Meelis Kaup 7999246

 Dr. Ines Osik 7999247

  Dr. Anne Kaldoja 5299691

Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin. 

 • Vaktsineerimiseks võta ühendust oma perearstikeskusega. 

 • Tõhustusdoose tehakse üle 65-aastastele ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

 • Liikumisraskuste inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest oma perearstile või infotelefonil 1247.

 • Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini kaitset veel enam, sest olemasolevad terviseprobleemid suurendavad COVID-19 haiguse raskelt põdemise ohtu.

 • Tõsisemad kõrvaltoimed on kõigil COVID-19 vaktsiinidel harvemad kui paljudel igapäevastel ravimitel ja palju harvemad kui COVID-19 põdemisel. Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõrvaltoimeid vähem.

Vaktsineerimisele tulles arvestage järgmisega:

 • tulge kokkulepitud ajaks, et vältida inimeste kogunemist ooteruumides.

 • süst tehakse õlavarde, riietus võiks olla selline, et saab mugavalt käe paljaks võtta.

 • pärast süsti peab jääma 15 minutiks perearstikeskusesse jälgimisele.

 • vaktsineerima tulge ainult siis, kui olete terve ja teil ei esine ülemiste hingamisteede ägedaid haigusnähtusid ega palavikku.

 • kui te ei saa kokkulepitud ajal vaktsineerimisele tulla, andke sellest perearstikeskusele esimesel võimalusel teada.

 
***********************************************************

 

 Räpina Tervisekeskuse avalikel aladel (nt fuajee, koridorid, kabinetid) kehtib  maskikandmise nõue, et säilitada ohutu ravi- ja töökeskkond nii patsientidele kui töötajatele.

Maskid on kättesaadaval  sissepääsu juures registratuuris.

Tuletame meelde!

Mask peab tihedalt kinni katma suu ja nina, see ei tohi olla lõua all või rippuda kõrva küljes

Enne maski pakendist võtmist tuleb teostada käte antiseptika

Maski kandmise ajal ei tohiks katsuda selle välispinda

Meditsiinilise maski kasutusaeg on kuni 2 tundi

Juhul, kui mask niiskub või puutub kokku sekreetidega, tuleb see kohe vahetada

Meditsiiniline mask on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, eemaldamisel tuleb alati teha käte antiseptika

Riidest mask ei asenda meditsiinilist maski!

************************************************************

KODUVISIIT

Tervisekeskuses tehakse vajadusel koduvisiite. Koduvisiidi vajadusel võtke ühendust oma pereõega.

Koduvisiite tehakse tervisekeskuse tavapärastel lahtiolekuaegadel.

Koduvisiidi näidustuse otsustab perearst või pereõde, tuginedes heale kliinilisele tavale ja ravijuhenditele.

**************************************************************************

ESMASPÄEVAST REEDENI on Räpina Tervisekeskus avatud 8-18

Perearstide registratuuri telefoninumber  53977260

Internetis saab vastuvõtule registreerida https://www.veebiregistratuur.ee/#/69/

 Reedeti võtab vastu valveperearst ja valvepereõde 14-18.

Väljaspool praksise lahtiolekuaega erakorralise abi saamiseks palun pöörduda:

– Põlva Haigla EMO   tel 79 99 157 (Uus tn 2, Põlva)

– Lõuna Eesti Haigla EMO tel  7868611 (Meegomäe, Võru vald)

– Kiirabi 112

– Perearsti nõuandetelefon 1220