Koduõendus

Koduõendusteenus

Koduõendus on teenus patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid kes tervisliku seisundi tõttu vajavad õendusabi. Teenus sisaldab erinevaid õendustoiminguid ja juhendamist patsiendi kodus.

Koduse õendusabi sihtgrupid:

— haavaravi vajavad patsiendid;

— vähihaiged koduseks toetusraviks;

— terminaalseisundis isikud ja nende pereliikmed;

— kroonilisi haigusi põdevad patsiendid.

Koduõendusteenust saab perearsti saatekirja alusel. Registreerimiseks tuleb ühendust võtta perearstiga.

Koduvisiitide sagedus ja õendusteenuse kestus sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist.

Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada patsiendi edaspidine iseseisev toimetulek.

Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa.