KASULIK INFO

OLULISED TELEFONINUMBRID

Vastuvõtuvälisel ajal saate pöörduda nõuannete ning abi saamiseks:

Perearsti nõuandetelefon 1220

Mürgistusteabekeskuse telefon 16662

Kiirabi 112

KASULIKUD VIITED

Eesti Tervisekassa telefon +372 669 6630, Lastekodu 48, 10617 Tallinn, e-post info@tervisekassa.ee, koduleht  https://www.tervisekassa.ee/

Terviseamet telefon +372 794 3500, Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, e-post info@terviseamet.ee,  koduleht https://www.terviseamet.ee/et

Sotsiaalkindlustusamet telefon +372 612 1360, Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, e-post info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koduleht https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Patsiendiportaal www.digilugu.ee,  asendab  terviseportaal veebiaadressil www.terviseportaal.ee.